OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona Główna

OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - kierownik NZOZ
mgr Jadwiga Trzetrzelewska - dyrektor ekonomiczno-finansowy spółki cywilnej

www.nzozsyriusz.pl
44-200 Rybnik, ul. Dworek 12 b
Telefon stacjonarny: 32 440 23 45
e-mail: przedszkole.syriusz@gmail.com


Aktualnie OMT Rybnik nie posiada kontraktu z NFZ.
Prowadzimy specjalistyczną terapię dla dzieci i młodzieży - 
pełna oferta w zakładce Usługi Prywatne.
W celu ustalenia terminu konsultacji prosimy o kontakt z rejestracją od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 do 14.30.
Nadzór nad programem usług terapeutycznych prywatnych sprawuje 
mgr Katarzyna Niekowal

Od września br
ORGANIZUJEMY
Psychoterapeutyczne zajęcia grupowe dla młodzieży

Zajęcia mają charakter rozwojowy i warsztatowy i są skierowane do osób doświadczających trudności w kontaktach z innymi ludźmi, niskiego poczucia własnej wartości bądź lęku przed samodzielnością.

Podczas pracy w grupie dzielimy się swoimi doświadczeniami,emocjami, mamy szansę usłyszeć wspierającą informacje zwrotną i dowiedzieć się więcej o sobie.

Jeśli:
- chcesz być z ludźmi w satysfakcjonujący sposób,
- czujesz się samotny/a,
- chcesz lepiej zrozumieć siebie,
przyjdź i znajdź swoje miejsce w grupie.

SPOTKANIA RAZ W TYGODNIU (CZWARTEK)

Od GODZ. 19.00 – 20.00 

ROZPOCZĘCIE   14.09.2017 r.

KOSZT 290 ZŁ/ miesiąc za osobę

PROWADZĄCY:

mgr Tomasz Lepszy

psychoterapeuta,pedagog


Pilnie zatrudnimy psychologa, terapeutę z doświadczeniem w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem, na pełny etat lub w ramach pracy dodatkowej.POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA

OMT SYRIUSZ w Rybniku

OŚRODEK MEDYCZNO -TERAPEUTYCZNY SYRIUSZ w Rybniku realizuje świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i osób dorosłych.

Naszym celem jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez:

·       zwiększanie skuteczności leczenia poprzez dobór i zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

·       zapewnienie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
podnoszenie standardu wyposażenia zakładu,

·       strukturę organizacji pracy umożliwiającą sprawną realizację zadań,
podnoszenie komfortu pracy,

·       identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz analizę poziomu satysfakcji Pacjentów,
ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,

·       spełnienie wymagań Pacjentów, wymagań NFZ

·       postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami środowiskowymi,odnoszącymi się do OMT SYRIUSZ,

·       działania na rzecz poprawy środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,

·       zaangażowania kierownictwa w działania na rzecz rozwoju SYRIUSZ SC.

·       oraz podnoszenia świadomości naszych pracowników poprzez zrozumienie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004,

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia udzielanych świadczeń medycznych i działań proekologicznych,ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszłych klientów

                                                             Dyrektor Ośrodka mgr Jadwiga Trzetrzelewska