OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Strona Główna

OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - kierownik NZOZ
mgr Jadwiga Trzetrzelewska - dyrektor ekonomiczno-finansowy spółki cywilnej

www.nzozsyriusz.pl
44-200 Rybnik, ul. Dworek 12 b
Telefon stacjonarny: 32 440 23 45
e-mail: przedszkole.syriusz@gmail.com


Aktualnie OMT Rybnik nie posiada kontraktu z NFZ.

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami rodziców o możliwoœść terapii dzieci w naszym Ośœrodku w ramach usług prywatnych od lutego br uruchamiamy terapię indywidualną, grupową oraz kinezyterapię z Si w placówkach w Żorach i w Rybniku. Szczegóły w zakładkach NZOZ Żory, NZOZ Rybnik - usługi prywatne oraz pod naszymi numerami telefonów                 


POLITYKA JAKOŚCI i ŚRODOWISKOWA

OMT SYRIUSZ w Rybniku

OŚRODEK MEDYCZNO -TERAPEUTYCZNY SYRIUSZ w Rybniku realizuje świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży i osób dorosłych.

Naszym celem jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez:

·       zwiększanie skuteczności leczenia poprzez dobór i zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

·       zapewnienie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
podnoszenie standardu wyposażenia zakładu,

·       strukturę organizacji pracy umożliwiającą sprawną realizację zadań,
podnoszenie komfortu pracy,

·       identyfikację potrzeb i oczekiwań oraz analizę poziomu satysfakcji Pacjentów,
ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością,

·       spełnienie wymagań Pacjentów, wymagań NFZ

·       postępowanie zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami środowiskowymi,odnoszącymi się do OMT SYRIUSZ,

·       działania na rzecz poprawy środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,

·       zaangażowania kierownictwa w działania na rzecz rozwoju SYRIUSZ SC.

·       oraz podnoszenia świadomości naszych pracowników poprzez zrozumienie zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004,

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia udzielanych świadczeń medycznych i działań proekologicznych,ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszłych klientów

                                                             Dyrektor Ośrodka mgr Jadwiga Trzetrzelewska