OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział dzienny

1. Oddział Dzienny obejmuje bezpłatną terapią pacjentów-wychowanków naszego przedszkola terapeutycznego.

2. Oddział Dzienny oferuje również usługi komercyjne:
TERAPIA GRUPOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • trudności w zachowaniu
  • problemy w funkcjonowaniu społecznym
  • nadpobudliwość ( adhd )
  • trudności adaptacyjne, nerwice
  • zaburzenia rozwojowe
  • autyzm, zespół Aspergera
Uczestnictwo w psychoterapii grupowej pozwala nabyć doświadczenia w radzeniu sobie w różnych rolach i sytuacjach. Umożliwia to zmianę funkcjonowania dziecka w domu, szkole, wśród rówieśników.

Spotkania są prowadzone przez doświadczonych terapeutów w małych grupach. Program terapeutyczny jest konsultowany medycznie. Cykl terapeutyczny obejmuje 8 spotkań, spotkania odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 1,5h/2h/3h. 
W przypadku konieczności kontynuacji leczenia dziecko zostaje objęte opieką lekarską i psychologiczną w ramach naszej placówki.

Szczegóły w zakładce USŁUGI PRYWATNE