OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział dzienny

1. Oddział Dzienny obejmuje bezpłatną terapią pacjentów-wychowanków naszego przedszkola terapeutycznego.

2. Oddział Dzienny oferuje również usługi komercyjne:

Terapia grupowa

·        trudności w zachowaniu

·        problemy w funkcjonowaniu społecznym

·        nadpobudliwość (adhd)

·        trudności adaptacyjne

·        nerwice, zaburzenia lękowe, nieśmiałość

·        autyzm, zespół Aspergera

Uczestnictwo w terapii grupowej pozwala nabyć doświadczenia w radzeniu sobie w różnych rolach i sytuacjach. Umożliwia to zmianę funkcjonowania dziecka w domu, szkole, wśród rówieśników.

Spotkania są prowadzone przez dwóch terapeutów w grupie do 10 osób.

Cykl terapeutyczny obejmuje 8 spotkań po 1,5 godziny każde.

Ostatnie spotkanie jest dodatkowo prowadzone przez psychologa sprawującego merytoryczny nadzór nad przebiegiem terapii, w formie konsultacji dla rodziców, podsumowania efektów terapii, omówienia dalszych zaleceń.

Koszt 500 zł / cykl 8 spotkań

 

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia dziecko zostaje objęte opieką lekarską i psychologiczną w ramach naszej placówki.

Szczegóły w zakładce USŁUGI PRYWATNE