O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kadra

·l

                          

·                                lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska -specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra, kierownik NZOZ

 

·                                mgr Ewa Grzywa – terapeuta, oligofrenopedagog, pedagog nauczania przedszkolnego iwczesnoszkolnego

·                                mgr Aleksandra Nowacka - oligofrenopedagog, pedagog nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego zjęzykiem angielskim, certyfikowany trener TUSS

·                                 lic. Michalina Salamon- terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, certyfikowany dogoterapeuta

·                                mgr Patrycja Szymura-  nauczyciel zintegrowanegonauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego ,oligofrenopedagog oraz terapeutaEEG Biofedback I st., technik masażysta

·                                mgr Jan Miczek- pedagog

·                                mgr Agnieszka Wdowiak- Winch- psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny

 

 

Rejestracja:

·       Beata Szary