O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kadra

 • lek.med. Aleksandra Lamparska-Warchalska - specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra, kierownik NZOZ
 • mgr Tomasz Lepszy
  - psychoterapeuta
  - pedagog

 • mgr Aleksandra Pochcioł

  -pedagogika resocjalizacyjna(licencjat)

  -pedagogika opiekuńczo- wychowawcza(magister)

  -oligofrenopedagogika (studiapodyplomowe)

  -wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaniepełnosprawnego (studia podyplomowe)

  -terapeuta metody Ruchu Rozwijaj±cegoWeroniki Sherborne

 • mgr Aleksandra Węglorz

  • pedagog (studia magisterskie)

  • surdopedagog (podyplomowe)

  • oligofrenopedagog (podyplomowe)

  • terapeuta behawioralny(szkolenie III stopniowe)

  • terapia SI I stopnia

  • animator zabaw dla dzieci

 • lic. Barbara Bugla

   -technik masażysta , kurs drenażu limfatycznego

  masaż klasyczny, segmentarny

  masaż relaksacyjny, punktowy

  masaż Shantala

  • fizjoterapeuta (licencjat) w trakcie studiów magisterskich

 • lic. Ewa Grzywa

  - pedagogika socjalna z informatyk± w kształceniu specjalnym w zakresie oligofrenopedagogiki (licencjat)

  - pedagogika, specjalna edukacja wczesnoszkolna : kształcenie przedszkolne z elementami logopedii     ( studia magisterskie w trakcie realizacji)

  - warsztaty – terapia tańcem i ruchem improwizacja ruchowo- taneczna ruch autentyczny

  - warsztaty metodyczne, chusta animacyjna -„Maluchy rosn± nie tylko wiosn±”

 • lic. Michalina Salamon

  - terapia zajęciowa (studium medyczne)

  -wokalistyka i animacja kultury (studium artystyczne)

  - pedagogika opiekuńczo –socjalna ( studia licencjackie)

  - oligofrenopedagogika ( studia podyplomowe)

  - terapia pedagogiczna i socjoterapia ( studia mgr – w trakcie)

  - kurs podstawowy i zaawansowany z dogoterapii

         - animator zabaw ( balony plastyczne , bańki mydlane i malowanie twarzy)
 • mgr Wojciech Wieczorek

  - studia resocjalizacja

  - studia podyplomowe oligofrenopedagogika

  - III stopniowy kurs behawioralny

 • mgr Iwona Kotwicka

          - pedagogika specjalna i opiekuńczo-wychowawcza
          
          - diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

          - oligofrenopedagogika

          - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (w trakcie)