O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kontakt

Nasz adres:

44-200 Rybnik, ul. Dworek 12 b
Telefon stacjonarny: 32 440 23 45 sekretariat czynny od 9.30 do 14.30
e-mail: osrodek@nzozsyriusz.pl