OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Usługi Prywatne

Oferta komercyjnej pomocy terapeutycznej w Oœrodku Medyczno – Terapeutycznym„ Syriusz” w Rybniku

Oparta jest o dostosowany do problemu dziecka i jego otoczenia program terapeutyczny, aby leczenie było jak najbardziej skuteczne. Założenia programu terapeutycznego są zgodne z medycznymi standardami i są konsultowane przez lekarza specjalistę. Terapię dobieramy w porozumieniu z rodziną. Zajęcia prowadzą terapeuci z adekwatnym przygotowaniem.


Terapia indywidualna 

-        dla dzieci przedszkolnych z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu – indywidualna praca stymulująca prawidłowy rozwój dziecka,usprawnianie zaburzonych sfer rozwojowych, terapia zachowań trudnych, agresji,autoagresji

-        dla dzieci wczesnoszkolnych indywidualna terapia pedagogiczna majšca na celuusprawnianie, korygowanie zaburzeń koncentracji uwagi, percepcji słuchowej,percepcji wzrokowej, sprawnoœci manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.Kształtowanie umiejętnoœci i wiadomoœci dydaktycznych jak pisanie, czytanie,liczenie, tworzenie, odtwarzanie. Usprawnianie pamięci i myśœlenia. Rozwijanie wyobraŸźni i aktywnoœści twórczej. Przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami uwagi,adhd, trudnoœciami w nauce, z dysleksją rozwojową

Czas terapii 1h, iloœść spotkań ustalana indywidualnie

Koszt 100 zł / 1 godzinę

mgr Ewa Grzywa poniedziałki, śœrody od godziny 15-tej


Warsztaty grupowe dla dzieci z autyzmem iZespołem Aspergera

 

Celem warsztatów jest wyrównywanie deficytów w funkcjonowaniu społecznym,niwelowanie zaburzeń procesu komunikacji oraz wzbogacanie repertuaru aktywności
i zachowań dzieci.

Ważnymielementami zajęć będzie:

-      integracja grupy

-      trening umiejętności społecznych

-      odczytywanie i interpretowanie znaczenia zachowańinnych ludzi

-      trening umiejętności komunikacyjnych

-      kształtowanie umiejętności współdziałania

-      praca nad przestrzeganiem zasad

-      uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

-       kontrolowanie własnychemocji i impulsów

-      odreagowanie napięć emocjonalnych

-      wzmacnianie poczucia własnej wartości

-      rozwijaniekreatywności i wyobraźni

 

Organizacja grupy.

-       W grupie jest 6-8 osób.

-       Prowadzona jest przezdwóch terapeutów, z doświadczeniem w pracy z dziećmi z ASD.

-       Cykl składa się z 12spotkań, każde spotkanie trwa ok 1,5 godziny.

-      O przystąpieniudo grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem sprawującym merytorycznynadzór nad przebiegiem terapii (50 minut, płatne 100 zł).

-      W ramach trwaniagrupy istnieje możliwość jednorazowej konsultacji z psychologiem (ok. 30 min).

-      Grupa kończy się konsultacją z psychologiem,podczas której zostanie omówione funkcjonowania dziecka w grupie oraz dalszezalecenia.           

Koszt 750 zł / cykl 12 spotkań

Ośrodek Rybnik

Kinezyterapia /rehabilitacja z elementami SI

Dla dzieci z zaburzeniami odbioru i przetwarzania bodŸców. Terapeuta poprzez zabawędostarcza odpowiednich bodŸców do oœrodkowego układu nerwowego. Celowe,naprzemienne pobudzanie i wyciszanie układu nerwowego oraz poddawaniestymulacji okreœlone receptory poprawia funkcjonowanie układu sensorycznegodziecka. Dziecko wykonujšc różne ćwiczenia uczy się prawidłowo organizowaćinformacje płynšce z otoczenia a tym samym lepiej radzi sobie z codziennymisytuacjami

Czas terapii 45 minut, ilośœć spotkań ustalana indywidualnie

Koszt 80 zł / 1 spotkanie

mgr Karol Rusok piątki 11.00 - 15.30EEG Biofeedback (neurobiofeedback)

Terapią EEG Biofeedback zajmujemy się od kilkunastu lat. Specjalizujemy się w treningach u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, adhd, zachowaniami impulsywnymi, tikami. Nasz personel posiada kwalifikacje zgodne z aktualnymi wytycznymi BFB oraz ma doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi z zaburzeniami i zachowaniami problemowymi.
W celu zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii wprowadziliśmy monitorowanie przebiegu sesji przez terapeutę BFB posiadającego potwierdzone przez Biomed Neurotechnologie Wrocław kwalifikacje do nadzoru i wsparcia merytorycznego zatrudnionych w naszym Ośrodku terapeutów.

Co to jest BFB -

medyczna metoda zwiększania możliwości umysłu. Został wymyślony przez pracowników amerykańskiego NASA w celu doskonalenia zdolności psychicznych kosmonautów. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań.
Oferujemy Państwu szereg różnorodnych animacji, wśród których osoba w każdym wieku i z różnymi zainteresowaniami znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Motywacją dla osoby uczestniczącej w treningach jest nie tylko atrakcyjna grafika, ale też odpowiednio dobrany system dźwiękowy sprawiający, że treningi nigdy się nie nudzą. Dzięki nowoczesnej aparaturze Biograf Infiniti istnieje możliwość łączenia na sesji Biofeedbacku treningu z osobistymi preferencjami. Osoba siedząca wygodnie w fotelu może oglądać swoją ulubioną rozrywkę decydując o rozmiarze scen widocznych na ekranie przed nią a tym samym "trenując" swój mózg. Ta forma jest szczególnie atrakcyjna dla dzieci oraz doceniana przez dorosłych.

Główne zastosowania treningów EEG Biofeedback:

 • Dla zdrowych dorosłych i dzieci:
  • w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału
  • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji
  • dla osób pracujących twórczo, uprawiających sport wyczynowo
 • Dla osób z problemami jako element terapii:
  • w zaburzeniach uwagi i koncentracji
  • w niedosłuchu centralnym
  • w nadpobudliwości ruchowej, agresji (zespoły ADHD, ADD)
  • w stanach lękowych, natręctwach, depresji
  • w autyzmie, zespole Aspergera (mamy wieloletnie doświadczenia w treningach u dzieci z tą diagnozą )
  • przy problemach szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia, itp.)
  • przy tremie, napięciu wewnętrznym, złej samoocenie
  • przy zaburzeniach snu, w zespole chronicznego zmęczenia
  • przy przewlekłych bólach głowy i migrenach
  • w terapii uzależnień
 • W chorobach neurologicznych jako leczenie wspomagające


Główne korzyści z treningu EEG Biofeedback to poprawa samopoczucia, zadowolenia z siebie, samokontroli, zwiększenie własnych możliwości intelektualnych i emocjonalnych,minimalizacja objawów u osób z problemami.

Cennik :

 • I trening 70 złotych
 • następne treningi 55 złotych
 • karnet 10 treningów - 500 złotych
                    Wydanie opinii po terapii - 50 zł
Konieczna wcześœniejsza rejestracja telefoniczna lub osobista. Wszystkie formy zajęć są płatne z góry.