OŚRODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Usługi Prywatne

Oferta komercyjnej pomocy terapeutycznej w Ośrodku Medyczno – Terapeutycznym„Syriusz” w Rybniku

Oparta jest o dostosowany do problemu dziecka i jego otoczenia program terapeutyczny, aby leczenie było jak najbardziej skuteczne. Założenia programu terapeutycznego są zgodne z medycznymi standardami i są konsultowane przez lekarza specjalistę. Terapię dobieramy w porozumieniu z rodziną. Zajęcia prowadzą terapeuci z adekwatnym przygotowaniem.

 Moje dziecko, nasza rodzina ma problem. Chyba potrzebujemy terapii.

Krok I - Telefon do rejestracji Ośrodka - 32 440 23 45

Krok II -Diagnoza funkcjonalna indywidualna - 3h (nie dotyczy pacjentów z ustaloną wcześniej diagnozą medyczną)

Potrzebna do przygotowania zindywidualizowanego programu terapeutycznego dla Twojego Dziecka:

·        wywiad z rodzicami 1h

·        obserwacja kierowana 1h

·        wyniki diagnozy-przekazanie planu terapii 1h

 

Krok III -

1.     Grupowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii 5 h : obejmują dwie grupy wiekowe do 9lat oraz od 10lat. Dziecko uczestniczy w zajęciach grupowych jeśli w kontakcie indywidualnym problemy dziecka nie uwidaczniają się i nie da się ustalić wskazań do dalszej terapii. Zakończone opracowaniem planu dalszego leczenia dla każdego uczestnika

2.     Terapia wg ustalonego, indywidualnego planu (szczegóły poniżej)  :

 

Krok IV – TERAPIA

według ustalonego w procesie diagnozy planu terapeutycznego, nacelowana na pracę ze zdiagnozowanymi trudnościami / zaburzeniami

 

 

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów(bez dziecka) - 1h

Przedmiotem konsultacji jest każde zachowanie dziecka, które zdaniem rodzica wymaga omówienia ze specjalistą. W czasie spotkania rodzice mogą porozmawiać o niepokojących symptomach u dziecka i uzyskać informację jak poradzić sobie z problemami wychowawczymi.

 

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów z analizą zapisu video (bez dziecka) - 1h obejmuje:

·        analizę materiału video (do 30 min.) zachowań trudnych w środowisku

·        zakres zaleceń terapeutycznych wydanych rodzicowi do domu

 

Terapia grupowa - cykl 8h

·        trudności w zachowaniu

·        problemy w funkcjonowaniu społecznym

·        nadpobudliwość (adhd)

·        trudności adaptacyjne

·        nerwice

·        autyzm, zespół Aspergera

Uczestnictwo w terapii grupowej pozwala nabyć doświadczenia w radzeniu sobie w różnych rolach i sytuacjach.Umożliwia to zmianę funkcjonowania dziecka w domu, szkole, wśród rówieśników.

Spotkania są prowadzone przez doświadczonych terapeutów w grupie (do 10 osób). Cykl terapeutyczny obejmuje 8 spotkań, spotkania odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 1,5h/2h/3h godziny.


Psychoterapia grupowa dla młodzieży - 1h / tydzień

Praca terapeutyczna w zakresie problemów adolescencyjnych u młodzieży, ma charakter grupy otwartej. Czas trwania terapii dla każdego uczestnika jest ustalany indywidualnie.


Terapia psychologiczna indywidualna z dzieckiem – 1h, ilość spotkań ustalana indywidualnie

Praca indywidualna z dzieckiem w obszarze obserwowanych trudności w funkcjonowaniu

 

Psychoterapia indywidualna młodzieży – 1h, ilość spotkań ustalana indywidualnie

indywidualna terapia, mająca na celu pracę w obszarze trudności przeżywanych przez pacjenta

 

Terapia pedagogiczna – 1h, ilość spotkań ustalana indywidualnie

indywidualna terapia mająca na celu usprawnianie, korygowanie zaburzeń koncentracji uwagi,percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Kształtowanie umiejętności i wiadomości dydaktycznych, jak:pisanie, czytanie, liczenie, tworzenie, odtwarzanie. Usprawnianie pamięci i myślenia. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,
Kształtowanie nawyków właściwego komunikowania się, rozwój mowy biernej iczynnej

 

Terapia pedagogiczna z elementami SI – 1h, ilość spotkań ustalana indywidualnie,

Terapeuta prowadzący zajęcia poprzez zabawę dostarcza odpowiednich bodźców do ośrodkowego układu nerwowego. Celowe, naprzemienne pobudzanie i wyciszanie układu nerwowego oraz poddawanie stymulacji określone receptory poprawia funkcjonowanie układu sensorycznego dziecka. Dziecko wykonując różne ćwiczenia uczy się prawidłowo organizować informacje płynące z otoczenia.

W ofercie Ośrodka prowadzona indywidualnie.

 

  

Dodatkowe zajęcia terapeutyczne odbywają się ze wskazań rodzica:

 

Terapia Johansena – 10 tygodniowy cykl terapii

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena (IAS)poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

Polecane dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ofercie Ośrodka prowadzona indywidualnie. Pierwsze 2-godzinne spotkanie ma na celu ustalenie diagnozy i przygotowanie płyty z indywidualnym programem terapeutycznym do realizacji w domu przez 10 tygodni.

 

Dogoterapia– 1h, ilość spotkań ustalana indywidualnie

zajęcia terapeutyczne z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. W przypadku dzieci z autyzmem czy zespołem Aspergera oraz innymi trudnościami pies nadaje się świetnie do roli terapeuty, akceptuje dziecko bezwarunkowo, pozwala między innymi przełamać lęk, zachęca do kontaktu a przez głaskanie go i przytulanie się kształtuje orientację w schemacie własnego ciała, stymuluje zmysły słuchu,wzroku, dotyku. Czasami to właśnie pies jest najlepszym motywatorem dziecka do nawiązywania kontaktów. Ta forma terapii daje dużo radości wszystkim jej uczestnikom.

W ofercie Ośrodka prowadzona indywidualnie.

 

Metoda W.Sherborne – 1h, ilość spotkań ustalana indywidualnie

nazywana inaczej Metodą Ruchu Rozwijającego. Wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna oparta o ruch. Dostarcza psychicznych i fizycznych doznań, które pobudzają świadomość ciała, kontrolę nad nim, poprawiając samopoczucie.

W ofercie Ośrodka prowadzona indywidualnie, bądź w grupach, zakłada udział dziecka wraz z rodzicem.

 

Masaż Shantala - 1h

jest starożytną techniką masażu niemowląt oraz dzieci. Regularne masowanie ma pozytywny wpływ na dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. Ten rodzaj masażu każdy może wykonywać z łatwością, jego technika wykonywania jest stosunkowo prosta do nauczenia.

W ofercie Ośrodka prowadzony indywidualnie – 1h obejmuje demonstrację metody oraz instruktaż do stosowania w domu.


CENNIK

Diagnoza funkcjonalna indywidualna - 3h - 300 zł

Grupowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii 5 h - 500 zł

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców (bez dziecka) - 1h - 100 zł

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów z analizą zapisu video (bez dziecka) - 1h  - 120 zł

Terapia grupowa cykl 8h : 

 - grupa przedszkolna piątki 16.00-19.00 1x3h/tydzień - 400 zł/cykl

 - 7-10 lat poniedziałki i środy 16.00-18.00 2x2h/tydzień - 500 zł/cykl

 - powyżej 10 lat wtorki i czwartki 16.00-18.00 2x2h/tydzień - 500 zł/cykl

 - bez limitu wieku, w dobranych grupach rówieśniczych soboty i niedziele 8.00-9.30 lub 9.30-11.00  2x1,5h/tydzień - 550 zł/cykl

Psychoterapia grupowa dla młodzieży - czwartki 19.00-20.00, 1h / tydzień -

 290 zł za 4 godziny

Terapia psychologiczna indywidualna z dzieckiem – 1h - 100 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży – 1h - 120 zł

Terapia pedagogiczna – 1h - 80 zł

Terapia pedagogiczna z elementami SI – 1h - 100 zł

Terapia Johansena – 10 tygodniowy cykl terapii - 250 zł

Dogoterapia– 1h - 100 zł

Metoda W.Sherborne – 1h indywidualnie 80 zł, grupowo 40 zł/osobę

Masaż Shantala - 1h - 80 zł

Wydanie opinii po terapii - 100 zł

Wszystkie formy zajęć są płatne z góry.