O¦RODEK MEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY
"SYRIUSZ"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział dzienny - program terapii

 1. Diagnoza i leczenie psychiatryczne
 2. Diagnoza psychologiczna
 3. Psychoterapia indywidualna i grupowa
 4. Pomoc psychologiczna
 5. Terapia stymuluj±ca rozwój dziecka
 6. Warsztaty dla rodziców/opiekunów, psychoedukacja
 7. Terapia przez zabawę
 8. Kinezyterapia
 9. Terapia Weroniki Sherborne
 10. Terapia zajęciowa
 11. Dogoterapia
 12. Zajęcia relaksacyjne
 13. Muzykoterapia
 14. Terapia logopedyczna